Vi skaber rammerne

Brabrand Erhvervsforening

Vi skaber rammerne for erhvervsudvikling i Brabrand

Som medlem i Brabrand Erhvervsforening får du og din virksomhed indflydelse på, hvordan rammerne for erhvervslivet i lokalområdet skal udforme sig.

Medlemskab betyder også aktiv involvering og medansvar for udvikling af muligheder i samarbejde med andre virksomheder, kommunen og øvrige interessenter. På den måde fastholdes den positive videreudvikling af Brabrand og Aarhus Vest.

En stor del af det at være medlem af Brabrand Erhvervsforening er muligheden for at netværke med andre. Det giver god mening at mødes med nye mulige samarbejdspartnere eller at gense dem man allerede kender. Derfor er der til alle vores arrangementer altid sat tid af til netværk.

Du kan læse mere om Brabrand Erhvervsforenings arbejde i vores vedtægter.