Om os

Brabrand Erhvervsforening

Vi bliver hørt

Brabrand Erhvervsforening er stiftet i 1962 og har arbejdet for lokalområdets erhvervsliv lige siden.

Foreningens formål er iflg. vedtægterne:

  • At samle erhverv, handel og industri til varetagelse af fælles interesser
  • At igangsætte initiativer i foreningens område
  • At være talerør i forhold til omgivelser og myndigheder

Vi søger indflydelse på alt der vedrører erhvervslivet i Brabrand og Aarhus Vest – og i resten af Aarhus, når det er relevant. Vores kontakter til offentlige partnere og andre erhvervsorganisationer giver os adgang til beslutningstagere i offentligt og privat regi.

Vi tager sager op, som vi i bestyrelsen bliver gjort opmærksomme på – enten via den offentlige debat, via vores kontakter i hele Aarhus eller via vores medlemsvirksomheder.

Har du en sag, som du ønsker, vi er opmærksomme på, så kontakt os venligst.