Enemærke & Petersen a/s

Medlem af Brabrand Erhvervsforening

Om Enemærke & Petersen a/s

Enemærke & Petersen er en landsdækkende entreprenørvirksomhed med ca. 700 medarbejdere fordelt på fire lokationer; Ringsted, Glostrup, Odense og Aarhus.

Enemærke & Petersen er markedsledende indenfor renovering af almene boliger og har omfattende erfaring med renovering af bl.a. skoler, daginstitutioner og andels- og ejerforeninger. Vi udfører nybyggeri af bl.a. offentlige institutioner, bolig og erhverv og har stærke referencer på restaureringsprojekter.

Vores 40 års erfaring som hoved- og totalentreprenør betyder, at vi i dag løser stort set alle former for byggeopgaver med en høj grad af egenproduktion og fastansatte håndværkere.

Enemærke & Petersen a:s - Brabrand Erhvervsforening