Brabrand Årslev Fællesråd

Medlem af Brabrand Erhvervsforening

Om Brabrand Årslev Fællesråd

Brabrand-Årslev Fællesråd (BAAF) er en kommunalt støttet forening, der arbejder frivilligt for at fremme vækst, trivsel og fællesskab i Brabrand og Årslev – dels gennem rådets eget arbejde, dels gennem støtte til lokale initiativer.