Advokatfirmaet Lars Broni

Medlem af Brabrand Erhvervsforening

Om Advokatfirmaet Lars Broni

Advokatfirmaet Lars Broni yder juridisk rådgivning til små og mellemstore virksomheder såvel generelt som inden for en række specifikke fagområder, herunder etablering af virksomhed, selskabsretlige forhold, ansættelsesret, immaterialret og virksomhedsoverdragelse.

Advokatfirmaet Lars Broni beskæftiger sig endvidere med entrepriseret og yder rådgivning i alle faser af entrepriseforløbet, herunder kontraktindgåelse og syns- og skønssager. Som medlem af Danske Boligadvokater beskæftiger advokat Lars Broni sig desuden med køb og salg af fast ejendom samt erhvervslejeretlige forhold.

Advokat Lars Broni har møderet for Højesteret og har en betydelig procedureerfaring fra såvel retssager som voldgiftssager. Han er medlem af Højesteretsskranken, som er en forening for advokater med rutine i at procedere for Højesteret.