Brabrand Erhvervsforening - vi samler erhvervslivet i Brabrand

Brabrand Erhvervsforening nyheder
14-05-2020

Stort potentiale for ny indgang til Aarhus fra Vest

Brabrand Erhvervsforening ser det som et stort plus, at der tænkes ambitiøst i udviklingen af bydelen, da vi ved flere lejligheder har påpeget potentialet i at udvikle indgangen til Aarhus fra vest, således at det bliver endnu mere attraktivt at etablere sig som virksomhed og bosætte sig i området.

Der har været en tendens til, at Årslev og Brabrand gennem tiden alene har været en 'gennemkørsels-kanal' i retning mod Aarhus C. Men de senere års udvikling af området, herunder Helhedsplanen for Gellerup, nye erhvervs- og boligområder i Brabrand og nu planerne om en Helhedsplan for Årslev – gør hele bydelen samlet set til et endnu mere attraktivt sted.

Brabrand Erhvervsforening ser endvidere nogle spændende muligheder for at sætte fokus på grøn erhvervsudvikling. Et fokus som måske med tiden kan blive et kraftcenter for denne type virksomheder.

Infrastruktur og kollektiv trafik

Det er altafgørende, at der tænkes infrastruktur og (nye) indfaldsveje ind i projektet, da den i forvejen trafikalt belastede Silkeborgvej ikke kan tåle yderligere belastning.

En realisering af helhedsplanen for Årslev sætter også for alvor fokus på behovet for at placere en kommende terminal i Brabrand længere mod vest og væk fra bymidten i Brabrand.

En sådan terminal vil fungere som omstigning mellem forskellige transportmuligheder og skal kunne afhjælpe trængselsproblemerne på vejene. En etablering af et såkaldt Park & Ride anlæg i sammenhæng med terminalen og tæt på motorvejskrydset vil endvidere rumme optimale omstigningsmuligheder for pendlertrafikken ind og ud af byen.

Det tilstødende erhvervsområde i Logistikparken

Det store erhvervsområde i Logistikparken nord for Silkeborgvej støder lige op til udviklingsområdet i Årslev. Området er præget af store transport- og logistikvirksomheder samt centrallagre, som sikrer distribution af varer både ind og ud af byen.

Placeringen tæt på E45 gør det optimalt for denne type virksomhed – og det er derfor vigtigt, at helhedsplanen for Årslev ikke bremser eller sætter begrænsninger for denne type virksomhed pga. f.eks. støjgener eller tung trafik.

Der bør derfor tænkes i støjværn eller anden form for værn mod det tilstødende erhvervsområde.

Brug af cookies på Erhverv-brabrand.dk

Erhverv-brabrand.dk gør brug af cookies.

Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies. Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies