Brabrand Erhvervsforening - vi samler erhvervslivet i Brabrand

Erhverv Aarhus nyheder
08-05-2019

Folketingsvalg 2019: Erhverv Aarhus mener...Folketingsvalget er i gang og Erhverv Aarhus vil frem mod valget italesætte nogle af de dagsordner, som optager det østjyske erhvervsliv.

Erhverv Aarhus har identificeret 10 temaer, som er vigtige for fortsat vækst og udvikling.
Temaerne vil blive bragt i spil til møder, valgarrangementer og øvrig dialog med politikere og medier.

E45 skal udvides fra Vejle til Randers N

E45 skal dimensioneres til mængden af trafikanter, så væksten ikke bremses. Det er skidt for produktiviteten og trafiksikkerheden, når godstransport og borgere holder i kø.

Marselistunnelen skal anlægges

Gods og bilister til Danmarks største erhvervshavn holder i kø. Trafikken bliver forværret i 2020, når Molslinjens 1,3 millioner overførte biler alle skal køre gennem området. Aarhus Kommune har opsparet midlerne til tunnelen, men afventer dispensation fra det kommunale anlægsloft.

Direkte forbindelse mellem E45 og Aarhus Universitetshospital

Trafikken omkring Aarhus N er presset til det maksimale. Med et af Danmarks største hospitaler, et stort erhvervsområde i vækst samt en lufthavn i kraftig udvikling er der et akut behov for direkte forbindelse mellem E45 og Aarhus Universitetshospital/Skejby.

Fast forbindelse over Kattegat

En fast forbindelse over Kattegat vil styrke sammenhængen i Danmark med kun halvanden times rejsetid mellem Aarhus og København. Det skaber helt nye muligheder for erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, hvis Danmarks to vækstcentre forbindes med en fast Kattegatforbindelse.

Investering i uddannelse og forskning

Dygtige og innovative medarbejdere er den vigtigste rammebetingelse for erhvervslivet. Derfor skal vi prioritere investeringer, som udvikler landets uddannelsesinstitutioner og skaber den arbejdskraft, som erhvervslivet efterspørger.

Bedre vilkår for iværksætteri

Hver iværksætterårgang skaber mange blivende job. Alene i Østjylland har hver iværksætterårgang siden 2010 skabt godt 4.000 nye job. Derfor skal det være stadigt mere attraktivt at etablere ny virksomhed, ligesom entreprenørånd og virkelyst skal prioriteres højere lige fra folkeskolen.

Lettelse af regler og bureaukrati for erhvervslivet

Et stærkt erhvervsliv er afgørende for den vækst og de arbejdspladser, som sikrer vores velfærd. Virksomhederne skal have rum til at koncentrere sig om sin kerneopgave. Offentlig sagsbehandling skal være effektiv og unødvendigt bureaukrati og regler skal afskaffes.

Lettere adgang for international arbejdskraft

Erhvervslivet efterspørger i stigende grad internationale kompetencer for at kunne udvikle forretningen og konkurrere globalt. Derfor skal det være nemt at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere og en eventuel medfølgende familie.

En velfungerende international borgerservice

God offentlig service målrettet internationale medarbejdere er med til at sikre, at den efterspurgte arbejdskraft falder til i Danmark. Det skal afklares, hvordan International Citizen Service i landets fire største byer skal videreudvikles.

Investering i de aarhusianske og østjyske kulturinstitutioner

De aarhusianske og østjyske kulturinstitutioner er vigtige drivere for vækst, udvikling og turisme i Østjylland. Der er behov for investeringer i østjyske kulturinstitutioner, da de er væsentlige bidragsydere til områdets identitet og attraktivitet.


Om Erhverv Aarhus
Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, som repræsenterer 600 virksomheder med mere end 110.000 arbejdspladser. Erhverv Aarhus er erhvervslivets stemme og arbejder for, at byens udvikling og rammebetingelserne for at drive virksomhed stemmer overens med erhvervslivets behov.

Brug af cookies på Erhverv-brabrand.dk

Erhverv-brabrand.dk gør brug af cookies.

Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies. Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies